Accompanying events

Time and date: Wednesday June 19, 14:54

Festival Area:

Language:

Description:

Time and date: During the whole festival

Festival Area: Foyer Zenit & Nadir (EXPO 1) + Main Foyer (EXPO 2)

Language: ENG / CZE

Description:

So that´s us! The students of Církevní gymnázium in Plzeň. We like physics and experimenting in general. We´ve prepared a selection of our school projects for you. Reveal a secret of the light writing double pendulum. Play the pipe phone. Build the giant Leonardo’s bridge. Test your brain with the Beuchet chair illusion. Find out what solargraphy is. Learn how to take photos with a beer can. Look through a glass of water and take a photo. Match the pictures to the correct description at the photography exhibition.

We´ve made diffraction glasses for each of you. They turn every dot, dash and twinkle of light into a cascade of colours. Using the glasses you can also take photos in Prague at night!

Visit our photo gallery.

 

Tak to jsme my, studenti Církevního gymnázia v Plzni. Máme rádi fyziku a pokusování vůbec. Připravili jsme pro Vás výběr z našich školních projektů. Můžete se těšit na sadu fyzikálních fotohádanek, dvojité kyvadlo kreslící obrazy světlem, trubkofón, obří Leonardův most i Beuchetovu židli. Dozvíte se, co je to solarografie, jak se fotí plechovkou od piva a jak vyfotit „pruhované skleničky“.

Pro každého z Vás jsme vyrobili speciální difrakční brýle. Uvidíte svět plný barev tak, jak jste ho možná ještě neviděli. Pomocí brýlí můžete dokonce fotit noční Prahu!

Zatím můžete nakouknout do našich fotogalerií.

Photo by: Kateřina Lipertová, teacher, SonS participant

Time and date: During the whole festival

Festival Area: Zenit & Nadir (EXPO 4)

Language: ENG / CZE

Description:

Do you want to explore the process of vinyl manufacturing? Come to see the GZ Media exposition to learn about how digital music becomes music on a vinyl record and what needs to be done before you can place a record on the platter of your turntable. As the world´s largest producer of vinyl records, of which we expect to press 70 million this year, for everyone from the Rolling Stones and U2, to Lady Gaga, Madonna or Adele, we know something about it.

Zajímá vás výroba gramofonových desek? Přijďte se podívat na výstavu GZ Media a dozvíte se, jak se digitální hudba dostane na gramofonovou desku a co vše je potřeba udělat, než je deska hotová a je možné ji přehrát na gramofonu. Jako největší světový výrobce vinylů, který lisuje desky pro umělce jako Rolling Stones, U2, Lady Gaga, Madonnu nebo Adele o tom něco víme. Letos plánujeme, že výroba desek ve všech našich závodech dosáhne 70 milionů kusů.

Photo by: GZ Media

Time and date: During the whole festival

Festival Area: Meridian (EXPO 3)

Language: ALL

Description:

Professor Miloslav Druckmüller is a mathematician and teacher, whose entire professional life has been connected with the Faculty of Mechanical Engineering at Brno University of Technology. He achieved worldwide recognition thanks to his photographs of the Sun’s corona, taken during total eclipses. These images have been published in many prestigious periodicals (e.g. The Astronomical Journal). They have also featured in many scientific publications and articles.

Some of his algorithms are nowadays commonly used in processing images from space probes observing the Sun (e.g. the SDO). He carries out scientific research into the Sun in cooperation with the Institute of Astronomy at Hawaii University. He has taken part in many international expeditions to observe eclipses all around the world. He has written, or co-authored, more than 50 scientific papers on the subject. Prof. Druckmüller also works tirelessly to popularise science, especially astronomy.

Profesor Miloslav Druckmüller je matematik a pedagog, který celý svůj profesní život spojil s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Celosvětově známým se stal díky obrazům sluneční koróny pořízeným během úplných zatmění Slunce. Tyto fotografie byly publikovány v mnoha prestižních periodikách (např. The Astronomical Journal). Jsou též součástí řady vědeckých publikací a článků .

Některé z jeho algoritmů se dnes běžně používají pro zpracování obrazů z kosmických sond pozorujících Slunce (např. sonda SDO). Vědecký výzkum Slunce provádí společně s Institutem pro astronomii při Havajské univerzitě. Zúčastnil se mnoha mezinárodních expedic za zatměními Slunce po celém světě. Je autorem nebo spoluautorem více než 50 vědeckých prací z této oblasti. Neúnavně se věnuje také popularizaci vědy, především astronomie.

Photo by: PHOTO 1 © 2021 Andreas Möller / PHOTO 2 © 1999 ESA/NASA, © 2004 Miloslav Druckmüller / PHOTO 3 © 2019 Miloslav Druckmüller SDO AIA 304 A, 171 A, 211 A, PM-NAFE processing

Time and date: Saturday March 26, 17:00

Festival Area: Meridian

Language: ENG (with ENG subtitles)

Description:

Helios is the story of a Czech mathematician who revealed a new face of the Sun. Thanks to his hobby, he developed a unique method of photographing the Sun’s corona, and renewed the interest of international scientists in the study of the Sun during total eclipses.

The screening of the film (70 minutes) will be followed by a short discussion with prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

Registration:Early registration is required. The number of places is limited. As soon as you register for the festival, we will send you a link to the Eventee application. You can book a seat here. Registration will be checked at the entrance on your mobile phone in the Eventee application. The Helios team in cooperation with Elixír do škol will offer you entrance exclusively for free.

 

Helios je příběh českého matematika, který nám odhalil novou tvář Slunce. Díky svému koníčku vytvořil unikátní metodu fotografování sluneční koróny a znovu rozpoutal zájem mezinárodních vědců o studium Slunce prostřednictvím úplných zatmění.

Po promítání filmu (70 minut) bude následovat krátká diskuse s prof. RNDr. Miloslavem Druckmüllerem, CSc.

Registrace:Včasná registrace je nezbytná. Počet míst je omezen. Jakmile se zaregistrujete na festival, pošleme Vám odkaz do aplikace Eventee. Zde si můžete zarezervovat sedadlo. Registrace bude kontrolována při vstupu na Vašem telefonu v aplikaci Eventee. Vstup na film Vám tým Helios ve spolupráci s Elixírem do škol nabídnou exkuzivně zdarma.

Photo by: © 2021 Miloslav Druckmüller, Andreas Möller

Time and date: Saturday March 26, 12:00

Festival Area: Meridian

Language: CZE

Description:

Zlatá éra pozorování úplných zatmění Slunce ještě neskončila...

Úplné zatmění Slunce je mimořádně vzácný jev, který měl významnou roli ve fyzikálním výzkumu po více než jedno století. Impozantní série objevů skončila v 90. letech 20. století, neboť možnosti pozorování ze zemského povrchu byly vyčerpány. Výrazný pokrok v oblasti výpočetní techniky a matematických metod zpracování digitálních obrazů vedl k tomu, že zlatá éra pozorování úplných zatmění Slunce ještě neskončila a úplná zatmění mohou i dnes přinést významné objevy. Skvělý moderátor Vladimír Kořen si bude o tom všem povídat s váženým profesorem Miloslavem Druckmüllerem

Profesor Miloslav Druckmüller je matematik a pedagog, který celý svůj profesní život spojil s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Celosvětově známým se stal díky obrazům sluneční koróny pořízeným během úplných zatmění Slunce. Tyto fotografie byly publikovány v mnoha prestižních periodikách (např. The Astronomical Journal). Jsou též součástí řady vědeckých publikací a článků. Některé z jeho algoritmů se dnes běžně používají pro zpracování obrazů z kosmických sond pozorujících Slunce (např. sonda SDO). Vědecký výzkum Slunce provádí společně s Institutem pro astronomii při Havajské univerzitě. Zúčastnil se mnoha mezinárodních expedic za zatměními Slunce po celém světě. Je autorem nebo spoluautorem více než 50 vědeckých prací z této oblasti. Neúnavně se věnuje také popularizaci vědy, především astronomie.

Photo by: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (nalevo) // © 2021 Miloslav Druckmüller, Andreas Möller // Mgr. Vladimír Kořen (napravo)

Time and date: Saturday March 26, 19:00

Festival Area: Hotel restaurant

Language: ENG

Description:

Flaškinet is a unique musical duo playing glass bottles and a guitar. Listen to famous melodies played on bottles and explore the physical principles of bottle music in a performance full of energy, enthusiasm, and inspiration!

Flaškinet will play for nominated participants during together Saturday´s dinner. No previous reservation needed.

Find more about Flaškinet here.

Photo by: Flaškinet

Time and date: During the whole festival

Festival Area: Zenit & Nadir (EXPO 5)

Language: ENG / CZE

Description:

In the city, a raindrop falls on an impermeable surface, trickles into the canal and disappears. But what if we captured it and transformed it into drinking water using common materials? The Rainwater Fountain is Matyáš Barák’s diploma thesis from the Royal College of Art, in which the designer explores how materials can be used to harvest rainwater and how water and materials can be combined to create an arresting space. A place where people can take a moment, pause, and enjoy a refreshing drink.

Dešťová kapka ve městě dopadne na nepropustný povrch, steče do kanálu a zmizí. Co kdybychom ji ale zadrželi a za pomoci běžných materiálů přeměnili na pitnou vodu? Dešťová fontána je diplomový projekt Matyáše Baráka, absolventa Royal College of Art, ve kterém designér nachází způsob, jak materiály mohou přeměnit dešťovou vodu na pitnou a jak vybrané materiály mohou společně vytvořit poutavé místo k setkání, odpočinku i osvěžujícímu dešťovému nápoji.

Find more about this project here.

Photo by: Tomáš Hercog