---- English below ----

Den otevřených dveří

Během Dne otevřených dveří v sobotu 26. března 2022 mohli festival navštívit přednostně učitelé a další zájemci z odborné vzdělávací komunity. Návštěvníci měli přístup ke všem prvkům festivalu a mohli se zúčastnit přednášek, prezentací i workshopů primárně v anglickém, ale i českém jazyce. Vstup na Den otevřených dveří byl zdarma.

Bylo nezbytné se předem registrovat a dodržovat případná platná epidemiologická opatření. Den otevřených dveří byl určen zejména odborné vzdělávací komunitě, která byla s ohledem na kapacitu festivalu upřednostněna. Z bezpečnostních důvodů byl vstup umožněn pouze osobám starším 15 let.

Pro účastníky Dne otevřených dveří nebylo zajištěno občerstvení. Konferenční centrum je však umístěno v komplexu nákupního centra Fénix s bohatou nabídkou stravování a rovněž možností parkování, o víkendu na 5 hodin zdarma. 

 

Registrace je uzavřena

 

Open Day

On the Open Day - Saturday 26th March 2022, preferably teachers and others from the professional educational community had the possibility to attend the festival. Visitors had access to all elements of the festival, being able to explore the fair and attend talks, presentations and workshops for free.

Prior registration and compliance with possibly valid epidemiological measures was mandatory. Open Day was intended exclusively for the professional educational community, who were preffered during the registration due to the limited festival capacity. For security reasons, entry to the festival was only allowed to persons over 15 years of age.

The refreshment was not secured for the Open Day visitors, however the fair is located right next to the shopping center Fenix with a wide range of fast foods and restaurants. There is even the possibility of parking in the shopping center, which is free for 5 hours during the weekends.

 

Registration is closed